Przejdź do treści
<- Wróć do oferty audytu

Jak wspieramy naszych klientów?

Nasza kluczowa rola to audyt dokumentacji zatrudnionych cudzoziemców jeszcze przed rozpoczęciem kontroli organów kontrolujących. Rozumiemy, że tego typu kontrole mogą być stresujące i wymagające, dlatego oferujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie w celu zapewnienia zgodności dokumentów cudzoziemców z obowiązującymi przepisami i minimalizacji ryzyka ewentualnych nieprawidłowości. Jeśli jednak Klient trafi do nas w ostatniej chwili, już po rozpoczęciu kontroli przeprowadzimy audyt natychmiastowy pilny?(jak go nazwać?) i zaplanujemy z Klientem dalsze kroki działania podczas kontroli.

Prowadzimy również szkolenia dla klientów, aby odpowiadać na ewentualne pytania kontrolujących w sposób rzeczowy i minimalizować stres związany z taką ewentualnością.

Podczas kontroli udzielamy natychmiastowego wsparcia, reprezentując Klienta i udzielając niezbędnych wyjaśnień organom kontrolującym. Działamy profesjonalnie i rzetelnie, prezentując kompletną dokumentację oraz wyjaśniając wszelkie wątpliwości, jakie mogą pojawić się podczas kontroli.
Po zakończeniu kontroli zapewniamy dalsze wsparcie naszym klientom, pomagając w interpretacji wniosków i zaleceń organów kontrolujących oraz w wdrożeniu ewentualnych poprawek lub zmian w dokumentacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

<- Wróć do oferty audytu

Jakie dokumenty są potrzebne?

Zatrudnienie pracowników spoza Polski wymaga skompletowania odpowiednich dokumentów, które potwierdzą legalność ich pobytu i pracy. Oprócz podstawowych dokumentów, takich samych jak i w przypadku zatrudnienia obywatela Polski (np. umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, zgłoszenie do ZUS, szkolenie BHP, badania lekarskie itp.), istnieje szereg innych niezbędnych dokumentów dołączanych do akt osobowych pracownika cudzoziemskiego.
Czytaj ->

Co zawiera raport poaudytowy?

Raport sporządzony po audycie akt osobowych zatrudnionych cudzoziemców, jest nieocenionym narzędziem w analizie legalności pracy i pobytu. Jego zawartość skupia się na gruntownej analizie aktualnej sytuacji, uwzględniając aspekty pobytowe oraz te związane z zatrudnieniem.
Czytaj ->

Jak brak tłumacza wpływa na proces?

W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, zatrudnianie pracowników spoza kraju stało się powszechne dla wielu firm. Jednak proces zatrudniania cudzoziemców niesie ze sobą pewne wyzwania, szczególnie w zakresie komunikacji i dokumentacji. Brak tłumacza może znacząco wpłynąć na przebieg tego procesu oraz dalszą współpracę z nowymi pracownikami. 
Czytaj ->