Przejdź do treści

Polityka prywatności

wraz z Polityką Cookies strony www.orford.pl
oraz informacją o korzystaniu przez Administratora z narzędzi analitycznych

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – informujemy Państwa, że:

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, ich Administratorem jest Orford Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy (56-400), ul. Młynarska 7, oraz Orford HR z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 39 (53-533) (dalej jako: „Administrator”). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem również poprzez wiadomość e-mail na adres: RODO@orford.pl

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. 1)  celu wykonywania umowy (świadczenia usługi w zakresie udostępniania danych Użytkownikom odwiedzającym serwis www.orford.pl), której są Państwo stroną (jako osoba fizyczna) lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, w tym umowy na usługi marketingowe, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia oraz wykonania umowy oraz dla celów statystycznych i analitycznych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 2. 2)  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. wystawienia faktury lub rachunku, przechowywania dokumentacji dotyczącej realizowanych przez Administratora usług (w szczególności marketingowych), a w tym na cele sprawozdawcze i księgowe (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. 3)  w celu kontaktu z Państwem w związku z wykonywaniem umowy, zawartej przez Administratora z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podstawę prawną przetwarzania stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora, przejawiający się w konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania umowy z jej kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. 4)  w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym skierowane poprzez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel Administratora, przejawiający się w informowaniu Państwa, na Państwa życzenie, o działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. 5)  w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług wysłanych z wykorzystaniem środków komunikacji (sms, mail, telefon) – Administrator przesyła wiadomości elektroniczne zawierające informacje marketingowe, dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą Administratora. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane przetwarzane są przez maksymalny okres 2 lat od daty wprowadzenia Państwa danych wprowadzenia do bazy danych Administratora lub od daty ostatniego kontaktu z Państwem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.
 1. 6)  W celu dopisania Państwa do listy wysyłkowej newslettera Administratora – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel Administratora, przejawiający się w dostarczaniu Państwu, na Państwa życzenie, informacji o Administratorze oraz podmiotach z nim powiązanych – a w konsekwencji promocja ich działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. 7)  W celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w procesie rekrutacji w celu zatrudnienia pracowników. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia, wykonanie umowy; na żądanie osoby, której dane dotyczą – podjęcie działań przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane są przez okres trwania procesu rekrutacyjnego.
 3. 8)  w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, innych niż wskazane w punktach powyżej, to jest zwłaszcza informowania w inny sposób o świadczonych usługach oraz ich promowania (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);
 4. 9)  niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów wymienionych w punkcie 1, 2, 3, 4, 6, lub 7 powyżej wyrazili Państwo Administratorowi dobrowolną zgodę – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskiwania Państwa danych na cele:

 1. 1)  realizacji obowiązku ustawowego (np. księgowego) – podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 2. 2)  wykonywania umowy (np. o współpracy w zakresie usług logistycznych) – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania tej umowy, np. wystawiania faktur oraz regulowania płatności;
 3. 3)  wykonywania umowy z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Administratorowi właściwego kontaktu z jego kontrahentem, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zawartej z nim umowy;
 4. 4)  odpowiedzi na Państwa zapytania – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielania Państwu tej odpowiedzi.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

 1. 1)  Administrator, a także jego reprezentanci, pracownicy, współpracownicy i doradcy,
 2. 2)  podmioty współpracujące z Administratorem;
 3. 3)  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (m.in. księgowe, IT);
 4. 4)  podmioty wspomagające Administratora w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych.

Powierzenie Państwa danych osobowych innym podmiotom następuje zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem należytej staranności, przy zastosowaniu właściwych środków technicznych i organizacyjnych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 1. 1)  zakończenia wypełniania obowiązku prawnego – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. 2)  przedawnienia wszelkich roszczeń stron, wynikających z zawartej i wykonywanej umowy – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 1. 3)  cofnięcia przez Państwa zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. 4)  upływu 2 lat od daty ich wprowadzenia do bazy danych Administratora lub od daty ostatniego kontaktu z Państwem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji
 3. 5)  wyrażenia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: RODO@orford.pl.

Administrator wyznaczył koordynatora do spraw ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem RODO@orford.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Ponadto:

 1. 1)  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda – mają Państwo prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed tym cofnięciem;
 2. 2)  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, posiadający siedzibę przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Ponadto, z pomocą podmiotów wspomagających jego działalność w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych, Administrator może przekazać wybrane dane osobowe do innych państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których, decyzją Komisji Europejskiej, stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

Administrator nie zamierza dokonywać profilowania lub zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, czy też inne dane kontaktowe.

Administrator może jednak wykorzystywać zapisane w Państwa urządzeniach pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka, w celach analitycznych i statystycznych – zgodnie z poniższymi informacjami (Polityka Cookies oraz Google Analitycs, Facebook Pixel).

Polityka Cookies w serwisie internetowym www.orford.pl

Administrator wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na Państwa komputerze, smartfonie lub tablecie, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z Państwa komputerem, smartfonem lub tabletem. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas istnienia pliku i numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

W ramach naszego serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Zapisane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie lub tablecie) pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora m.in. w celach:

 1. 1)  analitycznych, tzn. śledzenia Państwa ruchu internetowego (dlaczego i jak? – o tym w ramach sekcji „Google Analitycs, Facebook Pixel”);
 2. 2)  profilowania wyświetlanych Państwu reklam dla grup użytkowników, posiadających podobne cechy (np. wiek, przybliżona lokalizacja, historia przeglądania stron internetowych).

Za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą Państwo w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies oznacza, że cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie lub tablecie), a Administrator będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez Administratora plików cookies, nie powinni wyrazić na nie zgody, zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony orford.pl.